2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün…

2023 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2023 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 4.400 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır.

2023 Gelir Vergisi Dilimleri

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Belirlendi.

2023 yılı yeni asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 10.008,00 TL,  aylık net 8.506,80 TL, günlük brüt 333,60 TL olarak belirlendi. 01.01.2023 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Yemek kartları market alışverişinde kullanılmayacak

24 Dakika Önce İş yeri tarafından verilen yemek kartı uygulamasında değişikliğe gidildi. Çalışanlar bundan sonra yemek kartlarını yemek dışında başka hiçbir alışveriş için kullanamayacak. Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık itibarıyla yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacak. Sadece yemek için kullanılacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan düzenlemenin detaylarına [...]

2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlendi

21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)” yayımlandı. Bilindiği üzere, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiş ve 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilan edilmişti.   Bu Karar ile söz konusu yeniden değerleme oranı, [...]