KADIN VARSA HAYAT VAR…

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya genelinde kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik başarıları kutlanıyor. Bu özel günde, çalışan muhasebeci kadınların hayatlarına ve başarılarına odaklanmak istiyorum. İş dünyası, bir çok alanda olduğu gibi geleneksel olarak erkek egemenliğinin yoğun olarak hissedildiği bir alandır. Birçok sebeple günümüzde kadınlar, iş hayatında kariyer…

DOĞUM BORÇLANMASI YAPANA ERKEN EMEKLİLİK!!!

Türkiye’de emeklilik sistemi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu faktörlerin başında doğum borçlanması gelir. Doğum borçlanması, kadınların doğum yapmaları durumunda prim günü satın alarak doldurması gereken gün sayısını erkene çekmek için yaptıkları bir işlem olarak tanımlanabilir.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün…

2023 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2023 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 4.400 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır.