VERGİ İADESİ DANIŞMANLIĞI

    Şirketinizin KDV iadesi tutarlarınızın tespitine ilişkin sistemini kontrol ediyor, varsa göz ardı edilmiş ve dolayısıyla eksik hesaplanmış KDV iadelerinizin talep edilip edilemeyeceğinin belirliyor ve bundan sonraki sürecin iyileştirilmesine yönelik adımları birlikte atıyoruz. Şirketinizin %8, %1 gibi indirimli orana tabi teslimlerinin bulunması, çeşitli tam istisna kapsamında teslim ve hizmetlerin sunulması (tevkifatlı fatura kesme durumu vb.) vergi iade fırsatlarından yararlanabilmeniz muhtemeldir.Böyle bir durumda,
Çoğu zaman karmaşık, yorucu ve detaylı bürokratik süreçler içeren bu iade prosedürünü, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile sizlerin hizmetine sunuyoruz.

– Daha önce KDV iadesi talebinde bulunmamış firmalarda sistemin kurulması,
– İadeye konu tutarların hesaplanması,
– KDV İadesine konu teşkil eden listelerin hazırlanması (İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, GÇB, Satış Faturası Listesi vb.)
– İlgili listelerin İnternet VD sistemine girişinin sağlanması,
– KDV İadesine ilişkin mahsup veya nakden iade taleplerinin yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,
– Mahsup sürecinde vergi dairesinden gelecek olan kontrol raporlarına ilişkin açıklamaların yapılması ve olası sorunların giderilmesi hizmetlerini veriyoruz.