SOSYAL GÜVENLİK VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

     Beşeri sermaye, bir şirketin en önemli kaynağıdır. Elinizdeki insan gücünün kalitesi üretim verimliliğini ve kalitesini direkt olarak etkiler. Bu sebeple kalifiye çalışan gücüne sahip olmak şirketler için dikkate alınması gereken en önemli unsurlardandır. Kalifiye iş gücüne sahip olmak belli maliyetleride beraberinde getirmektedir. Günümüzde artan işçilik maliyetleri sebebiyle kdevlet teşvik ve hibelerininden faydalanmak daha da önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda şirketinizin;

  • SGK dosyalarınızı, alınan ve alınması mümkün teşvikler kapsamında inceliyor,
  • Gelecekte SGK teşviklerinden maksimum faydalanabilmek için yapılması gerekenleri raporluyor,
  • Yeni işe alımlarda teşviklerden ve hibelerden faydalanabilmeniz için sürekli danışmanlık hizmeti veriyoruz.