DENETİM

    Şirketlerin her geçen gün artması, muhasebe bilgi sistemlerinin karmaşıklığı, farklı bilgilere duyulan ihtiyaç, şirketlerde denetim ihtiyacının artmasına sebep olmuştur. Denetlenmemiş şirketler, faaliyette oldukları diğer şirketler, devlet ve kredi kuruluşları kadar ortakları içinde tehlike oluşturmaktadır. Finansal verileri denetlenmemiş şirketlerin idari para cezası, faaliyetlerin geçersizliği, fesih gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği gibi kar dağıtımlarının doğru şekilde yapılamayacağı açıktır.

Bu kapsamda şirketinizin;

  • İhtiyaç duyduğu her türlü finansal tablo denetimini yapıyor,
  • İç denetim sistemini kuruyor ve işler hale getiriyor,
  • Vergi beyannameleri ve eklerinin vergi mevzuatına uygunluğunu denetliyor,
  • Kredi kuruluşlarına sunulan tabloların, finansal raporlama kurallarına uygunluğunu denetliyor,
  • Hile denetimi yapıyor,
  • Özel amaçlı kullanılmak üzere şirketiniz tarafından talep edilen özel denetimleri yapıyor ve raporluyoruz.