ÇOCUĞU OLANA ERKEN EMEKLİLİK!

Türkiye’de emeklilik sistemi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu faktörlerin başında doğum borçlanması gelir. Doğum borçlanması, kadınların doğum yapmaları durumunda prim günü satın alarak doldurması gereken gün sayısını erkene çekmek için yaptıkları bir işlem olarak tanımlanabilir. Bu makalede, Türkiye’de doğum borçlanması işleminin nasıl yapıldığı, kimlerin bu işlemden yararlanabileceği ve diğer ilgili konular hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, kadınların doğum yapmaları durumunda, doğumdan sonra prim ödenmediği için askıya alınan sürenin borçlanarak, doldurulması gereken gün sayısını öne çeken ve emeklilik süresini kısaltan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum borçlanması işlemi ile kadınların emeklilik süresi öne çekilirken, emekli maaşı da artırılabilir.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması işlemi, doğum yapan kadınların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yapılabilir. Doğum borçlanması yapmak için doğumdan önce sigorta başlangıcının olması temel şarttır. Doğum yapma süresince prim ödemelerinin askıya alındığı ve dolayısıyla prim gün sayısının azaldığı dönemlerde borçlanma yapılabilir. Borçlanma işlemi, doğum yapma süresince geçen 720 günlük sürenin tamamının veya bir kısmının borçlanılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Burada esas olan doğum süreci ve doğumdan sonra 2 yıl içerisindeki prim ödenmeyen günlerin borçlanılacağı atlanmamalıdır. Kanunen bir çocuk için 720 gün borçlanabilecek olan sigortalı kadın,  doğumdan sonra hemen çalışmaya başlarsa  borçlanacağı gün sayısı 720 günü bulmayabilir.

Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

Doğum borçlanmasından yalnızca doğum yapan ve doğumdan önce sigorta başlangıcı olan kadınlar yararlanabilir. Bu işlem, kendi adına sigortalı olan kadınlar için geçerlidir. Bu nedenle, özel sektörde çalışan kadınlar, kamu kurumlarında çalışan kadınlar veya bağımsız çalışan kadınlar, doğum borçlanması işleminden yararlanabilirler. Ancak, doğum borçlanması yapmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Öncelikle, doğum yapmış olmak ve doğum yapma süresince prim ödemelerinin askıya alınmış olması gereklidir. Ayrıca, çocuğun canlı olarak dünyaya gelmesi durumunda doğum borçlanması işlemi gerçekleştirilir.

Doğum Borçlanması Ne Kadar Süreyle Yapılabilir?

Doğum borçlanması işlemi, doğum yapma süresince geçen 720 günlük sürenin tamamının veya bir kısmının borçlanılması şeklinde yapılabilir. Bu süre, doğum yapma süresince prim ödemelerinin askıya alındığı dönemi kapsar. Borçlanacak süre de çocuğun vefat etmesi durumunda vefat tarihine kadar geçen süre borçlanılabilir. En fazla 3 çocuk için , çocuk başına 720 olmak üzere toplam 2.160 gün maksimum borçlanma yapılabilir. Çoğul doğumlarda çocuklar tek sayılır.

Doğum Borçlanması İşlemi Ne Kadar Maliyetlidir?

Doğum borçlanması işlemi, doğum yapma süresince prim ödemelerinin askıya alındığı dönemler için prim ödemesi yapılmasını gerektirir. Bu prim ödemeleri, doğum yapma süresince kaybedilen prim günleri için ödenir. Prim ödemesinin miktarı, asgari ücrete göre belirlenen alt ve üst limitler dahilinde  borçlanılarak ödenir. Hesaplama asgari ücretin günlük tutarının %32 ‘si kadardır. 2023 yılı için asgari ücret günlük brüt 333,60 TL olduğundan, borçlanmayla 1 gün için ödenecek tutar 106,75 TL iken,  bir çocuk için 720 gün borçlanılması halinde 76.860 TL ödeme yapılacaktır.

Smmm. Gökhan Yıldız – Smmm. Harun Beğendi

Sosyal medyada paylaş