Bilindiği üzere, özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında SGK tarafından verilen ilişiksizlik belgesine ilişkin yine SGK tarafından yapılan asgari işçilik hesaplaması; tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranından %25 indirim uygulanmak suretiyle yapılmaktadır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa SGK tarafından tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

Yapılacak hesaplamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınmaktadır.

13 Eylül 2022 Tarihli ve 31952 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile, SGK tarafından yapılacak ilişiksizlik belgesine ilişkin asgari işçilik incelenmesinde kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek ilgili Tebliğ ekinde gösterilmiştir.

Böylece devam eden inşaat SGK dosyalarında asgari işçilik hesaplama esasları değişiklik göstereceğinden işverenlerin asgari işçilik ön hesaplamalarını yaparken yeni birim maliyetler üzerinden yapılacak hesaplamaları dikkate alması gerekmektedir. 

Hesaplama aracı olarak https://turmob.org.tr/hesaplamalar/sgk-yapim-isleri-raporlamasinda-birim-ve-asgari-iscilik-hesaplama linkinde yer alan hesaplama tablosundan faydalanılabilir.

Sosyal medyada paylaş