25.10.2022 tarihinde yayınlanan tebliğ ile KDV uygulamarı genel tebliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

01.11.2022 tarihinden yürürlüğe girmek üzere Demir Çelik ürünlerinde uygulanmakta olan 4/10 tevkifat oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Uygulayıcı mükelleflerin 1.11.2022 tarihinden sonra düzenleyecekleri ve alacakları faturalarda tevkifat oranını güncellemeleri önemlidir.

01.11.2022 tarihinden yürürlüğe girmek üzere Borsa İstanbul piyasasında işlem gören şirketlerden alınan demir çelik ürünlerinde 5/10 tevkifat uygulanacaktır. Demir çelik tevkifat işlemleri uygulanırken “cevherden üreten” ve “doğrudan ithalat yaparak” demir çelik ürünlerini satan firmalardan yapılan alışlara tevkifat uygulanmamaktaydı. Bu istisnadan yararlananlar eğer BİST’te işlem gören firmalar ise 01.11.2022’den sonra tevkifat uygulaması yapmak zorundadır.

25.10.2022’den sonra yürürlüğe girmek üzere, süresinde beyan edilmeyen (geç bildirim nedeniyle süresinde beyan edilmemiş veya düzeltilen) ve 2 nolu KDV beyannamesi ile verilen sorumlu sıfatıyla hesaplanan KDV’nin 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması için ödenmiş olması gerekmektedir. Bahsi geçen KDV ödendiği tarihte 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

01.11.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere %1 KDV oranına tabi olan gıda maddelerinin indirimli oranda KDV uygulanarak yapılan teslimleri ile ilgili KDV iade talepleri ilgili yılın Temmuz-Aralık aylarında (Haziran-Kasım beyan dönemleri içinde) yapılması gerekecektir. Bu süreler içerisinde yapılmayan iade talepleri kabul edilmeyecektir.

25.10.2022’den sonra yürürlüğe girmek üzere tam istisna kapsamında satış yapan mükelleflerin (örneğin ihracat işlemi) istisna kapsamında yapılan satışın döneminden sonra aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ait KDV indirim konusu yapıldığı dönemde iade konusu yapılabilmektedir. İstisnayı uygulayan mükellef lehine oluşan kur farkları ise iade döneminde oluştuğunda yüklenilen KDV hesabından düşürülecektir. İade döneminden sonra istina kapsamında işlem yapan mükellef aleyhine oluşan kur farkları için düzeltme yapılamayacaktır.

Mükellefler, KDV iade taleplerinin hızlı sonuçlandırılması için vergi idaresine banka teminat mektubu verebilmekteydi. Mükellefler 01.11.2022 tarihinden itibaren sigorta şirketlerince düzenlenecek “sigorta şirketi kefalet senedi” ile de KDV iade talep edebileceklerdir.

Sosyal medyada paylaş