Elektronik ihracat destekleri hakkında karara göre,
Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderleri desteklenecek ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanacaktır.

Desteklerden kimler yararlanacak: 

Şirketler  (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler)

Pazaryerleri  ( iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamları)

Perakende e-ticaret siteleri  (Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren iş merkezi Türkiye’de bulunan şirketler)

e-ihracat Konsorsiyumları (ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkânları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E- ihracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketler)

B2B platformları  (İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi)

DESTEKLER NELERDİR? 

  1. Pazara giriş rapor desteği  E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerlerinin 1.500.000 TL üst limit ile Yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderlerin %50’si desteklenecek.
  2. Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği   Şirketler, Perakende e-ticaret siteleri , E-ihracat konsorsiyumları 25.000.000 TL üst limite kadar kademeli olarak Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışların %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderlerinin %50’si desteklenecek.
  3. E-ihracat tanıtım desteği   E-ihracat Konsorsiyumları, Perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları, Pazaryerleri her bir pazaryeri için 3 yıl süre ile  30.000.000 TL üst limitle Dijital pazaryeri tanıtım desteği hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50’si
  4. Sipariş karşılama hizmeti desteği   Şirketler, E-ihracat  Konsorsiyumları, Perakende e-ticaret siteleri,  Pazaryerleri her bir ülke için 3 yıl süre ile 25.000.000 TL üst limite kadar Yararlanıcıların, ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerin %50’si
  5. Depo kira desteği   E-ihracat Konsorsiyumları,Perakende e-ticaret siteleri, Pazaryerleri her bir ülke için 3 yıl süre ile 15.000.000 TL üst limite kadar Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderlerinin %50’si
  6. Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği  Şirketler,E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende e-ticaret siteleri her bir pazaryeri için 3 yıl süre ile 200.000 TL üst limite kadar Yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderlerinden en fazla 6 pazar yeri için %50’si
  7. Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği  Şirketler,E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende e-ticaret siteleri her bir ülke için 3 yıl süre ile 3.000.000 TL üst limite kadar Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderlerinin %50’si
  8. Pazaryeri komisyon gideri desteği Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları,  Perakende e-ticaret siteleri 3 yıl süre ile 3.000.000 TL üst limite kadar Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderlerinin %50’si desteklenecektir.

DESTEKLER İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?
Desteklerden yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurulacaktır.

Sosyal medyada paylaş