21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiş ve 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilan edilmişti.

Bu Karar ile söz konusu yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren bazı motorlu taşıtların vergi tutarlarının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir. Tabloya ulaşmak için tıklayınız…

Sosyal medyada paylaş